PROIZVODNJA i VELEPRODAJA vjenčanog i zaručničkog prstenja

Op?i uvjeti kori?tenja

Dobrodo?li na stranice tvrtke Prahir d.o.o namijenjene veleprodajnim kupcima. Na ovim stranicama veleprodajni kupci mogu stvoriti korisni?ki profil koji im omogu?ava detaljan pregled vjen?anog i zaru?ni?kog prstenja. Korisni?ko ime veleprodajnom subjektu odobrava tvrtka Prahir nakon pregleda zahtjeva za aktivaciju. Nakon odobrenog pristupa, mo?ete pretra?ivati bazu proizvoda, te slati upit za iste. Cijene su informativnog karaktera te su podlo?ne izmjenama od strane tvrtke Prahir.