PROIZVODNJA i VELEPRODAJA vjenčanog i zaručničkog prstenja

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Naziv projekta: Razvoj poslovnih procesa implementacijom e-poslovanja u poduzeću Prahir d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 549.375,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 285.674,92 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. – 01.04.2021. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.19.1129

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Prahir d.o.o. uvođenjem e-poslovanja i nabavom poslovnog softvera kojem će glavna zadaća biti informacijsko povezivanje svih poslovnih procesa. Specifični cilj je poboljšanjem učinkovitosti, djelotvornosti i prilagodljivosti poslovnih procesa temeljem uvođenja e-poslovanja i uvođenja novog poslovnog softvera postići smanjenje operativnih troškova, te omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 18 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kata Prahir, direktorica

e-mail: katica@prahir.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.razvoj.gov.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost poduzeća Prahir d.o.o.